int(8) string(26) "Array to string conversion" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1396) "[B] Jorima skall tillfredsställa relevanta lagar och föreskrifter samt självpålagda krav inom HMS, kvalitet och miljö. [/B] I vår miljöpolicy ger vi uttryck för den övergripande inriktningen i vårt miljöarbete. Den ligger till grund för detaljerna i vårt miljöledningssystem. Jorima Brandskydd AB ska verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med hänsyn till både människa och miljö. Våra ledstjärnor för rätt miljöbeteende är: Anpassning till platsen Resurshushållning Slutna kretslopp Sund inomhusmiljö Detta uppnås genom att: Basera verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk mångfald Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljö-området. Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestandan. Stimulera forsknings- och utvecklingsverksamhet inom miljöområdet Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter Öppet redovisa vårt miljöarbete " ["filters"]=> string(13) "bbcode, nl2br" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(2) { [0]=> string(6) "bbcode" [1]=> string(5) "nl2br" } ["val"]=> string(6) "bbcode" } int(8) string(39) "Undefined property: CTextFilter::$Array" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1396) "[B] Jorima skall tillfredsställa relevanta lagar och föreskrifter samt självpålagda krav inom HMS, kvalitet och miljö. [/B] I vår miljöpolicy ger vi uttryck för den övergripande inriktningen i vårt miljöarbete. Den ligger till grund för detaljerna i vårt miljöledningssystem. Jorima Brandskydd AB ska verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med hänsyn till både människa och miljö. Våra ledstjärnor för rätt miljöbeteende är: Anpassning till platsen Resurshushållning Slutna kretslopp Sund inomhusmiljö Detta uppnås genom att: Basera verksamheten på en helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk mångfald Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljö-området. Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestandan. Stimulera forsknings- och utvecklingsverksamhet inom miljöområdet Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter Öppet redovisa vårt miljöarbete " ["filters"]=> string(13) "bbcode, nl2br" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(2) { [0]=> string(6) "bbcode" [1]=> string(5) "nl2br" } ["val"]=> string(6) "bbcode" } TripleGEM: Uncaught exception:

Function name must be a string

#0 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CContent/CContent.php(102): CTextFilter->doFilter('[B]\rJorima skal...', 'bbcode, nl2br')
#1 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(240): CContent->filterContent('[B]\rJorima skal...', 'bbcode, nl2br')
#2 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(47): CPage->buildPage(Array, 'about')
#3 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/public_html/about.php(30): CPage->getContent('fullsize', 'single', 'about', 0)
#4 {main}