int(8) string(26) "Array to string conversion" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1681) "__Avsikten med att ställa brandtekniska krav på bärande konstruktioner är att uppnå en tillräcklig bärning och stabilitet för att motstå en eventuell brandpåkänning.__ Bärande och stabiliserande byggnadsdelar skall utföras så att de vid en brand i byggnaden inte rasar samman förrän nödvändig tid för utrymning och släckningsarbeten har erhållits. I tillägg skall dessa delar även bära upp brandavskiljande byggnadsdelar så att dessa upprätthåller sin funktion i den tid som har avsetts. ###Brandskydd av bärande konstruktioner och brandtekniska byggnadsklasser Brandskyddet av bärande konstruktioner utförs i huvudsak på tre olika sätt. Vanligast är att stål brandskyddsmålas med brandskyddsfärg eller brandskyddsisoleras med en stenullsskiva. Om man har höga krav på estetiska utformningar används i huvudsak olika typer av skivmaterial. ![Brandskyddsisolering](img.php?src=bsi1.jpg&width=350&height=400&rb=-90) _Montage av stenullskiva på stålbalk._ För att säkra optimala lösningar och produktval är det mycket viktigt att brandskyddet av bärande konstruktioner värderas tidigt i projekteringsfasen. Jorima kan med sin erfarenhet och kompetens på detta område bidra till att ta fram optimala lösningar med tanke på ekonomi, utformning, kvalitet och finish. Brandtekniska klassen för bärande konstruktioner är R som anger bärförmåga. Vid brandklassen R 60 skall således konstruktionen klara ett brandförlopp i 60 minuter. Kontakta oss Ta kontakt med oss för mer information kring brandtekniska byggnadsklasser och brandskydd av bärande konstruktioner. Vi hjälper dig brandsäkra din byggnad. " ["filters"]=> string(8) "markdown" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(1) { [0]=> string(8) "markdown" } ["val"]=> string(8) "markdown" } int(8) string(39) "Undefined property: CTextFilter::$Array" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1681) "__Avsikten med att ställa brandtekniska krav på bärande konstruktioner är att uppnå en tillräcklig bärning och stabilitet för att motstå en eventuell brandpåkänning.__ Bärande och stabiliserande byggnadsdelar skall utföras så att de vid en brand i byggnaden inte rasar samman förrän nödvändig tid för utrymning och släckningsarbeten har erhållits. I tillägg skall dessa delar även bära upp brandavskiljande byggnadsdelar så att dessa upprätthåller sin funktion i den tid som har avsetts. ###Brandskydd av bärande konstruktioner och brandtekniska byggnadsklasser Brandskyddet av bärande konstruktioner utförs i huvudsak på tre olika sätt. Vanligast är att stål brandskyddsmålas med brandskyddsfärg eller brandskyddsisoleras med en stenullsskiva. Om man har höga krav på estetiska utformningar används i huvudsak olika typer av skivmaterial. ![Brandskyddsisolering](img.php?src=bsi1.jpg&width=350&height=400&rb=-90) _Montage av stenullskiva på stålbalk._ För att säkra optimala lösningar och produktval är det mycket viktigt att brandskyddet av bärande konstruktioner värderas tidigt i projekteringsfasen. Jorima kan med sin erfarenhet och kompetens på detta område bidra till att ta fram optimala lösningar med tanke på ekonomi, utformning, kvalitet och finish. Brandtekniska klassen för bärande konstruktioner är R som anger bärförmåga. Vid brandklassen R 60 skall således konstruktionen klara ett brandförlopp i 60 minuter. Kontakta oss Ta kontakt med oss för mer information kring brandtekniska byggnadsklasser och brandskydd av bärande konstruktioner. Vi hjälper dig brandsäkra din byggnad. " ["filters"]=> string(8) "markdown" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(1) { [0]=> string(8) "markdown" } ["val"]=> string(8) "markdown" } TripleGEM: Uncaught exception:

Function name must be a string

#0 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CContent/CContent.php(102): CTextFilter->doFilter('__Avsikten med ...', 'markdown')
#1 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(240): CContent->filterContent('__Avsikten med ...', 'markdown')
#2 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(47): CPage->buildPage(Array, 'entreprenad')
#3 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/public_html/entreprenad.php(30): CPage->getContent('fullsize', 'single', 'entreprenad', 0)
#4 {main}