int(8) string(26) "Array to string conversion" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1297) "[B]Jorima utför installation och montering av brand- och säkerhetsdörrar[/B] Branddörrar måste monteras korrekt för att hindra spridning av brand och rökgaser. Dörrar och andra öppningar i en vägg ska motstå brand lika bra som resterande delen av väggen. I utrymningsvägar kan brandmotståndet vara halverat mot motståndet i väggen. I vissa områden ska branddörrar vara självstängande och röktäta. Branddörrar skall tillfredsställa krav på säkerhet och estetik och/eller vara ljuddämpande. Ofta ställer flerbostadshus och radhus höga krav på estetiska och ljuddämpande funktioner. I industri och lagerbyggnader er det som regel krav på extra stora transportöppningar, vilket kan vara en utmaning för säkerheten. Korrekt installation är väsentlig för tillfredsställande brandmotstånd och ljuddämpning. Vi har egna monteringsteam med dörrar och portar som huvudområden. En korrekt montering av branddörren garanterar att dörren fungerar som den skall i både dagligt bruk och vid en eventuell brand. Oavsett vilka utmaningar du har, har vi förslag på bra brandsäkerhetsdörrar och kundanpassade lösningar. __Kontakta oss__ Ta kontakt med oss för mer information kring brand- och säkerhetsdörrar. Vi hjälper dig brandsäkra din byggnad." ["filters"]=> string(16) "bbcode, markdown" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(2) { [0]=> string(6) "bbcode" [1]=> string(8) "markdown" } ["val"]=> string(6) "bbcode" } int(8) string(39) "Undefined property: CTextFilter::$Array" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1297) "[B]Jorima utför installation och montering av brand- och säkerhetsdörrar[/B] Branddörrar måste monteras korrekt för att hindra spridning av brand och rökgaser. Dörrar och andra öppningar i en vägg ska motstå brand lika bra som resterande delen av väggen. I utrymningsvägar kan brandmotståndet vara halverat mot motståndet i väggen. I vissa områden ska branddörrar vara självstängande och röktäta. Branddörrar skall tillfredsställa krav på säkerhet och estetik och/eller vara ljuddämpande. Ofta ställer flerbostadshus och radhus höga krav på estetiska och ljuddämpande funktioner. I industri och lagerbyggnader er det som regel krav på extra stora transportöppningar, vilket kan vara en utmaning för säkerheten. Korrekt installation är väsentlig för tillfredsställande brandmotstånd och ljuddämpning. Vi har egna monteringsteam med dörrar och portar som huvudområden. En korrekt montering av branddörren garanterar att dörren fungerar som den skall i både dagligt bruk och vid en eventuell brand. Oavsett vilka utmaningar du har, har vi förslag på bra brandsäkerhetsdörrar och kundanpassade lösningar. __Kontakta oss__ Ta kontakt med oss för mer information kring brand- och säkerhetsdörrar. Vi hjälper dig brandsäkra din byggnad." ["filters"]=> string(16) "bbcode, markdown" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(2) { [0]=> string(6) "bbcode" [1]=> string(8) "markdown" } ["val"]=> string(6) "bbcode" } TripleGEM: Uncaught exception:

Function name must be a string

#0 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CContent/CContent.php(102): CTextFilter->doFilter('[B]Jorima utf\xC3\xB6...', 'bbcode, markdow...')
#1 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(240): CContent->filterContent('[B]Jorima utf\xC3\xB6...', 'bbcode, markdow...')
#2 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(47): CPage->buildPage(Array, 'entreprenad')
#3 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/public_html/entreprenad.php(30): CPage->getContent('fullsize', 'single', 'entreprenad', 0)
#4 {main}