int(8) string(26) "Array to string conversion" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1127) "__Installationsgenomföringar i brandsektionerade och brandcellsbegränsande byggnadsdelar får inte utgöra en svag punkt i den brandskiljande funktionen. Det betyder att genomföringar skall ha ett brandmotstånd som motsvarar den för brandcellsgränsen.__ Brandtekniska klasser vid brandtätning är E som anger integritet (täthet mot brandgaser och sticklågor) och I som anger isolerande förmåga. En vanlig brandklass är EI 60 och då skall således konstruktionen klara ett brandförlopp i 60 minuter både i täthet och i isolerande förmåga. Innan brandtätningen utförs skall brandmotståndskrav, funktionskrav, ljudkrav, krav på mekanisk styrka m.m. avklaras. Vid val av brandtätningsmassa är det avgörande vilken typ av teknisk installation som går igenom hålet eller ursparningen. Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att hitta rätt produkt för brandtätning av din byggnad. ####Kontakta oss#### Ta kontakt med oss för mer information kring brandskyddsmassor eller regler för brandtätningar. Vi hjälper dig brandsäkra din byggnad på ett effektivt och säkert sätt. " ["filters"]=> string(8) "markdown" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(1) { [0]=> string(8) "markdown" } ["val"]=> string(8) "markdown" } int(8) string(39) "Undefined property: CTextFilter::$Array" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1127) "__Installationsgenomföringar i brandsektionerade och brandcellsbegränsande byggnadsdelar får inte utgöra en svag punkt i den brandskiljande funktionen. Det betyder att genomföringar skall ha ett brandmotstånd som motsvarar den för brandcellsgränsen.__ Brandtekniska klasser vid brandtätning är E som anger integritet (täthet mot brandgaser och sticklågor) och I som anger isolerande förmåga. En vanlig brandklass är EI 60 och då skall således konstruktionen klara ett brandförlopp i 60 minuter både i täthet och i isolerande förmåga. Innan brandtätningen utförs skall brandmotståndskrav, funktionskrav, ljudkrav, krav på mekanisk styrka m.m. avklaras. Vid val av brandtätningsmassa är det avgörande vilken typ av teknisk installation som går igenom hålet eller ursparningen. Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att hitta rätt produkt för brandtätning av din byggnad. ####Kontakta oss#### Ta kontakt med oss för mer information kring brandskyddsmassor eller regler för brandtätningar. Vi hjälper dig brandsäkra din byggnad på ett effektivt och säkert sätt. " ["filters"]=> string(8) "markdown" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(1) { [0]=> string(8) "markdown" } ["val"]=> string(8) "markdown" } TripleGEM: Uncaught exception:

Function name must be a string

#0 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CContent/CContent.php(102): CTextFilter->doFilter('__Installations...', 'markdown')
#1 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(240): CContent->filterContent('__Installations...', 'markdown')
#2 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(47): CPage->buildPage(Array, 'entreprenad')
#3 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/public_html/entreprenad.php(30): CPage->getContent('fullsize', 'single', 'entreprenad', 0)
#4 {main}