int(8) string(26) "Array to string conversion" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1206) "I BBR kap 5 hanteras byggnaders brandskydd. Där får man information hur man dimensionerar brandskyddet och vilka krav som ställs på projektet utifrån byggnadstyp och verksamhetsklass. I BBR kap 5 kan man läsa att byggnader ska delas in i brandceller och dessa ska utformas så att ett tillfredställande skydd mot spridning av brand och brandgas erhålls. Genomföringar (installationer), upplag och förband bör särskilt beaktas så att brandcellen upprätthåller sin avskiljande funktion. Det är därför viktigt att välja rätt system beroende på vilken typ av installation som bryter brandcellen. Dessa arbeten bör utföras av erfarna entreprenörer/specialister inom området för passivt brandskydd. Arbetena ska vara väl dokumenterade för valt system/material (godkännande bevis, monteringsanvisningar och miljödokumentation) och utförande (egenkontroller). Jorima har mycket god erfarenhet av passivt brandskydd och hjälper gärna till med dimensionering och val av brandskyddsystem som är lämpligt för projektet avseende kvalitet, miljö och ekonomi. Vi använder endast godkända och väl provade system för brandskydd av bärande konstruktioner och installationer. " ["filters"]=> string(8) "markdown" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(1) { [0]=> string(8) "markdown" } ["val"]=> string(8) "markdown" } int(8) string(39) "Undefined property: CTextFilter::$Array" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1206) "I BBR kap 5 hanteras byggnaders brandskydd. Där får man information hur man dimensionerar brandskyddet och vilka krav som ställs på projektet utifrån byggnadstyp och verksamhetsklass. I BBR kap 5 kan man läsa att byggnader ska delas in i brandceller och dessa ska utformas så att ett tillfredställande skydd mot spridning av brand och brandgas erhålls. Genomföringar (installationer), upplag och förband bör särskilt beaktas så att brandcellen upprätthåller sin avskiljande funktion. Det är därför viktigt att välja rätt system beroende på vilken typ av installation som bryter brandcellen. Dessa arbeten bör utföras av erfarna entreprenörer/specialister inom området för passivt brandskydd. Arbetena ska vara väl dokumenterade för valt system/material (godkännande bevis, monteringsanvisningar och miljödokumentation) och utförande (egenkontroller). Jorima har mycket god erfarenhet av passivt brandskydd och hjälper gärna till med dimensionering och val av brandskyddsystem som är lämpligt för projektet avseende kvalitet, miljö och ekonomi. Vi använder endast godkända och väl provade system för brandskydd av bärande konstruktioner och installationer. " ["filters"]=> string(8) "markdown" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(1) { [0]=> string(8) "markdown" } ["val"]=> string(8) "markdown" } TripleGEM: Uncaught exception:

Function name must be a string

#0 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CContent/CContent.php(102): CTextFilter->doFilter('I BBR kap 5 han...', 'markdown')
#1 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(240): CContent->filterContent('I BBR kap 5 han...', 'markdown')
#2 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(47): CPage->buildPage(Array, 'entreprenad')
#3 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/public_html/entreprenad.php(30): CPage->getContent('fullsize', 'single', 'entreprenad', 0)
#4 {main}