int(8) string(26) "Array to string conversion" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1179) "[B]Efter det att vår brandskyddsmontör har applicerat erfoderligt brandskydd är det viktigt att det utförda arbetet noggrant dokumenteras.[/B] Av dokumentationen skall det framgå vad som är brandskyddat, vilket material som har använts samt den uppnådda brandklassen. Under projektets gång sätter vi löpande in all nödvändig dokumentation i en dokumentationspärm. Denna innehåller egenkontroller, ritningar, intyg, typgodkännanden samt övrig produktinformation. Vid större projekt gör vi även anpassade kvalitets-, och miljöplaner som svarar upp mot projektets uppställda krav. [B]1. Dokumentationspärm - [/B]I denna samlas alla handlingar för brandskyddsdokumentationen. [B]2. Egenkontroll - [/B]Egenkontrollen fylls i löpande och fungerar som ett “kvitto” på att brandskyddet är utfört enligt gällande typgodkännande. [B]3. Ritning - [/B] Om så önskas märks utfört brandskydd in på ritningar så att man koppla ihop egenkontrollerna och ritningarna. [B]4. Märkning -[/B] Utfört brandskydd märks med en klisterlapp som anger vilken brandklass som gäller, produktval samt vilken montör som har utfört brandskyddet. " ["filters"]=> string(13) "bbcode, nl2br" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(2) { [0]=> string(6) "bbcode" [1]=> string(5) "nl2br" } ["val"]=> string(6) "bbcode" } int(8) string(39) "Undefined property: CTextFilter::$Array" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1179) "[B]Efter det att vår brandskyddsmontör har applicerat erfoderligt brandskydd är det viktigt att det utförda arbetet noggrant dokumenteras.[/B] Av dokumentationen skall det framgå vad som är brandskyddat, vilket material som har använts samt den uppnådda brandklassen. Under projektets gång sätter vi löpande in all nödvändig dokumentation i en dokumentationspärm. Denna innehåller egenkontroller, ritningar, intyg, typgodkännanden samt övrig produktinformation. Vid större projekt gör vi även anpassade kvalitets-, och miljöplaner som svarar upp mot projektets uppställda krav. [B]1. Dokumentationspärm - [/B]I denna samlas alla handlingar för brandskyddsdokumentationen. [B]2. Egenkontroll - [/B]Egenkontrollen fylls i löpande och fungerar som ett “kvitto” på att brandskyddet är utfört enligt gällande typgodkännande. [B]3. Ritning - [/B] Om så önskas märks utfört brandskydd in på ritningar så att man koppla ihop egenkontrollerna och ritningarna. [B]4. Märkning -[/B] Utfört brandskydd märks med en klisterlapp som anger vilken brandklass som gäller, produktval samt vilken montör som har utfört brandskyddet. " ["filters"]=> string(13) "bbcode, nl2br" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(2) { [0]=> string(6) "bbcode" [1]=> string(5) "nl2br" } ["val"]=> string(6) "bbcode" } TripleGEM: Uncaught exception:

Function name must be a string

#0 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CContent/CContent.php(102): CTextFilter->doFilter('[B]Efter det at...', 'bbcode, nl2br')
#1 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(240): CContent->filterContent('[B]Efter det at...', 'bbcode, nl2br')
#2 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(47): CPage->buildPage(Array, 'entreprenad')
#3 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/public_html/entreprenad.php(30): CPage->getContent('fullsize', 'single', 'entreprenad', 0)
#4 {main}