int(8) string(26) "Array to string conversion" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(902) " Genom att följa alla brandcellsgränser i en byggnad och notera alla icke brandtätade installationsgenomföringar kan vi skapa en mängdförteckning över ej genomförda samt ej godkända brandtätningar. Med denna information skapar vi en statusrapport där behovet av brandtätning samt en uppskattning av kostnad och tidsåtgång finns beskrivna. Statusrapporten är sedan till stor hjälp för att ta fram en åtgärdsplan med tillhörande kostnadsbudget. Den kan även användas som anbudsunderlag till brandskyddsentreprenörer. En brandskyddsbesiktning bör genomföras för att se om byggnanden har det brandskydd som behövs för en säker utrymning vid eventuell brand. Kontakta oss Ta kontakt med oss för mer information kring brandskyddsbesiktning av byggnander. Vi har lång erfarenhet av brandtätningsarbete och kan hjälpa er brandsäkra bostaden efter förbesiktningen. " ["filters"]=> string(5) "nl2br" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(1) { [0]=> string(5) "nl2br" } ["val"]=> string(5) "nl2br" } int(8) string(39) "Undefined property: CTextFilter::$Array" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(902) " Genom att följa alla brandcellsgränser i en byggnad och notera alla icke brandtätade installationsgenomföringar kan vi skapa en mängdförteckning över ej genomförda samt ej godkända brandtätningar. Med denna information skapar vi en statusrapport där behovet av brandtätning samt en uppskattning av kostnad och tidsåtgång finns beskrivna. Statusrapporten är sedan till stor hjälp för att ta fram en åtgärdsplan med tillhörande kostnadsbudget. Den kan även användas som anbudsunderlag till brandskyddsentreprenörer. En brandskyddsbesiktning bör genomföras för att se om byggnanden har det brandskydd som behövs för en säker utrymning vid eventuell brand. Kontakta oss Ta kontakt med oss för mer information kring brandskyddsbesiktning av byggnander. Vi har lång erfarenhet av brandtätningsarbete och kan hjälpa er brandsäkra bostaden efter förbesiktningen. " ["filters"]=> string(5) "nl2br" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(1) { [0]=> string(5) "nl2br" } ["val"]=> string(5) "nl2br" } TripleGEM: Uncaught exception:

Function name must be a string

#0 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CContent/CContent.php(102): CTextFilter->doFilter('\r\n\r\nGenom att f...', 'nl2br')
#1 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(240): CContent->filterContent('\r\n\r\nGenom att f...', 'nl2br')
#2 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(47): CPage->buildPage(Array, 'entreprenad')
#3 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/public_html/entreprenad.php(30): CPage->getContent('fullsize', 'single', 'entreprenad', 0)
#4 {main}