int(8) string(26) "Array to string conversion" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1058) "[B]Tätningar och fogar som syftar till att minska spridning av ljud och radongaser kan vara av stor betydelse.[/B] Ljud- och radontätning ökar fastighetens attraktionsvärde samt ökar trivselnivån bland de boende. Ljudtätningen får man oftast “på köpet” när man utför brandtätning. Det är dock viktigt att se på vilka ljudkrav som finns för att säkerställa att rätt produktval görs och att arbetet utförs så att ljudkraven tillgodoses. Vid radontätning är målsättningen att få tätt i byggnadsdelar, så att radongasen inte kan sprida sig in i byggnaden. Vi har utfört ett flertal projekt åt fastighetsägare, där arbetet har bestått i att täta sprickor i grundplattan samt runt installationsgenomföringar in i lägenheter. Dessa åtgärder har markant sänkt radonhalten i bostadsutrymmena. Kontakta oss Ta kontakt med oss för mer information kring ljudisolering och radontätning. Vi har produkter och lösningar som lever upp till de flesta krav på ljudnivå och sänkning av radonhalter i fastigheten. " ["filters"]=> string(13) "bbcode, nl2br" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(2) { [0]=> string(6) "bbcode" [1]=> string(5) "nl2br" } ["val"]=> string(6) "bbcode" } int(8) string(39) "Undefined property: CTextFilter::$Array" string(84) "/www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CTextFilter/CTextFilter.php" int(40) array(5) { ["text"]=> string(1058) "[B]Tätningar och fogar som syftar till att minska spridning av ljud och radongaser kan vara av stor betydelse.[/B] Ljud- och radontätning ökar fastighetens attraktionsvärde samt ökar trivselnivån bland de boende. Ljudtätningen får man oftast “på köpet” när man utför brandtätning. Det är dock viktigt att se på vilka ljudkrav som finns för att säkerställa att rätt produktval görs och att arbetet utförs så att ljudkraven tillgodoses. Vid radontätning är målsättningen att få tätt i byggnadsdelar, så att radongasen inte kan sprida sig in i byggnaden. Vi har utfört ett flertal projekt åt fastighetsägare, där arbetet har bestått i att täta sprickor i grundplattan samt runt installationsgenomföringar in i lägenheter. Dessa åtgärder har markant sänkt radonhalten i bostadsutrymmena. Kontakta oss Ta kontakt med oss för mer information kring ljudisolering och radontätning. Vi har produkter och lösningar som lever upp till de flesta krav på ljudnivå och sänkning av radonhalter i fastigheten. " ["filters"]=> string(13) "bbcode, nl2br" ["all"]=> array(4) { ["bbcode"]=> string(11) "bbcode2html" ["link"]=> string(14) "make_clickable" ["markdown"]=> string(8) "markdown" ["nl2br"]=> string(9) "get_nl2br" } ["filter"]=> array(2) { [0]=> string(6) "bbcode" [1]=> string(5) "nl2br" } ["val"]=> string(6) "bbcode" } TripleGEM: Uncaught exception:

Function name must be a string

#0 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CContent/CContent.php(102): CTextFilter->doFilter('[B]T\xC3\xA4tningar o...', 'bbcode, nl2br')
#1 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(240): CContent->filterContent('[B]T\xC3\xA4tningar o...', 'bbcode, nl2br')
#2 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/src/CPage/CPage.php(47): CPage->buildPage(Array, 'entreprenad')
#3 /www/webvol38/ax/vx8g4ijy58nb7q8/jorimabrandskydd.se/public_html/entreprenad.php(30): CPage->getContent('fullsize', 'single', 'entreprenad', 0)
#4 {main}